SVS zahajuje rekonstrukci vodovodního přivaděče Údlice – Přečaply a kanalizace v Libčevsi

Aktualizováno 20. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Údlice

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další dvě investiční akci roku 2017 – rekonstrukci poruchového vodovodního přivaděče Údlice – Přečaply a rekonstrukci kanalizace v obci Libčeves, v ulici U Okálů. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Přečaply, část obce Údlice, jsou zásobovány z dolního pásma Chomutov. Úsek z Údlic do Přečapel je tvořen převážně potrubím z azbestocementu vnitřního průměru 250 mm a kratší úsek od začátku Přečapel je z litinového potrubí vnitřního průměru 250 mm. Byl uveden do provozu v roce 1965. Je mimo obec uložen v extravilánu, v obci je veden v asfaltobetonové a štěrkové komunikaci a v úvozu. Vzhledem k velmi častým poruchám SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Součástí stavby je přepojení stávajících dvou vodovodních přípojek na řadu, změna vystrojení čtyř stávajících armaturních šachet a napojení na navazující vodovodní řady.  Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 24. února 2017. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (předpoklad ve 13. týdnu) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 24. září 2017.

Stávající kanalizace v ulici U Okálů v Libčevsi byla uvedena do provozu roku 1974. Je uložená v hloubce do 2,5 m v komunikaci z asfaltobetonu, betonových panelů a v zeleném pásu. Stoka je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka: vykazuje praskliny, protispády a průhyb stoky. Její destrukce je příčinou vzniku kaveren, proto SVS rozhodla o výměně. V souběhu ve vzdálenosti dvou metrů od ní vedený vodovod z litiny z roku 1995 je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních kanalizačních přípojek a rekonstrukce kanalizačních šachet na trase. Stavba SVS bude koordinována s plánovanou investiční akcí obce k úpravě povrchů komunikace a chodníků v lokalitě Sídliště. Také zde je investorem SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. března 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech (12. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2017.

Naše voda, plánek lokality (Údlice) SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace