SVS zahajuje rekonstrukci vodojemu Mostka IV v Litoměřicích

20. února 2014 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

SVS opravy infrastruktury

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje rekonstrukci vodojemu Litoměřice – Mostka IV. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodojem Litoměřice – Mostka IV na severovýchodním okraji města v Zelenkově ulici byl vybudován v 70. letech 20. století. Zásobuje pitnou vodou IV. tlakové pásmo, což je centrální část města, např. Mírové, Dómské a Dominikánské náměstí a jejich okolí. Jde o zemní železobetonový vodojem s objemem 2 x 650 m3, který je ve špatném technickém stavu. Vodojem tvoří dvě přesypané akumulační nádrže, mezilehlá manipulační komora a armaturní komora. Objekt je ve špatném technickém stavu. Projevují se důsledky stárnutí materiálů, vnitřní vlhkostní expozice a vnějších povětrnostních vlivů. Mají dopad na kvalitu betonu, krytí výztuže, tepelně-izolační vlastnosti a větrání. Došlo tak k plnoplošné korozi výztuže desky stropů, odpadávání cementové stěrky i hydroizolačních nátěrů. Poruchy objektu nejsou havarijního rázu, ale mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. Stávající armatury a trubní rozvody jsou v celém systému zarezlé – kromě některých prvků, kde byla dříve provedena výměna.

SVS proto rozhodla o rekonstrukci objektu a výměně poškozených armatur tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících ČSN.  Nosná železobetonová konstrukce stropů bude kvůli korozi sanována. Dojde k zateplení objektu a stavebním úpravám, které zajistí odvětrávání dříve nevětraných prostorů. Poškozené omítky budou odstraněny a nahrazeny novými. Bude aplikována hydroizolační malta a ochranné nátěry. Nahrazeny budou všechny rezavé armatury, trubní rozvody, žebříky, plošiny a zábradlí. Budou osazeny prachotěsné plastové dveře.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 19. února 2014.  Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. června 2014. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii 19 staveb za celkových 80 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 96,3 milionů korun, což zahrnuje i větší stavbu – úpravna vody Berlín, náhrada zdroje.

Naše voda, ilustrační foto SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace