SVS zahajuje rekonstrukci vodojemu v Loučné a vodovodu v Braňanech

Aktualizováno 14. června 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS vodojem Loučná

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukci nevyhovujícího vodojemu v Loučné, což je místní část města Lom, a také rekonstrukci vodovodu v Braňanech, v ul. Bílinské a P. Bezruče. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodojem z roku 1989 slouží k zásobování pitnou vodou zejména pro východní část Loučné s panelovými domy. Voda je do něj dodávána z přívodního řadu z úpravny vody Meziboří. Objekt je ve špatném technickém stavu, protože se projevují důsledky stárnutí materiálů, vnitřní vlhkostní expozice a vnějších povětrnostních vlivů. Poruchy objektu sice nejsou havarijního rázu, ale mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. SVS proto rozhodla o rekonstrukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem. V rámci investiční akce SVS bude provedena celková rekonstrukce, jež se dotkne stavební i technologické části vodojemu. Co se týče technologie, bude vyměněna a doplněna technologie akumulačních nádrží, tj. vyměněno zkorodované a inkrustované potrubí, armatury, tvarovky a měřicí technika. Sttavební práce budou zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny šesti měsíců od předání staveniště, tj. do 16. listopadu 2017. Stavba SVS bude probíhat za provozu vodojemu s plánovanými krátkodobými odstávkami.

V Obci Braňany pochází vodovodní řady z roku 1958 a jsoudožilé a poruchové, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci. Kanalizace z roku 2011 je v dobrém stavu. Trasa vodovodu bude vymístěna z komunikace ve správě SÚS ÚK tak, aby se minimalizoval zásah do této komunikace. Součástí stavby je přepojení stávajících 14 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na stávající navazující vodovodní řady. Stavební práce budou zahájeny od 16. června a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 16. října 2017. Investorem obou staveb je SVS.

Naše voda, plánek lokality (Loučná) SVS

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace