SVS zahajuje rekonstrukci vodojemu v Liberci – Horním Hanychově

Aktualizováno 23. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

SVS

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v krajském městě Liberci další plánovanou investiční akci roku 2016 – rekonstrukci 88 let starého vodojemu v městské části Horní Hanychov. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodojem v Liberci – Horním Hanychově je poblíž dolní stanice lanovky na Ještěd. Jde o zemní dvoukomorový vodojem před spotřebištěm, s akumulačním objemem 2 x 50 m3, který byl vybudován v roce 1928. Patří k vodovodu „Liberec“. Natéká do něj voda z prameniště Pilíkovské kameny U lanovky a čerpá se do něj voda z vodojemu Bucharka. Do spotřebiště voda odtéká gravitačně. Zahrnuje kruhovou zcela zasypanou akumulační nádrž, rozdělenou na dvě části. Ty jsou provozovány jako spojené nádoby.  Vlivem stáří a působením vnějších i vnitřních klimatických vlivů, především nedostatečným odvětráním, se na vodojemu projevují poruchy, které mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. SVS proto rozhodla o rekonstrukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem.

SVS provede rekonstrukci stavební i technologickou. Po stavební stránce dojde k realizaci vzduchotechnických opatření k odvětrání vnitřních prostorů vodojemu, k sanaci odkryté výztuže železobetonových konstrukcí, k celkové rekonstrukci střechy nad vstupem, k očištění a lokálním opravám fasády a novým hydroizolačním nátěrům, jakož i ke stavebním úpravám souvisejícím s výměnou technologie. V technologické části bude řešena výměna přítokového, odtokového a odpadního potrubí včetně armatur. Budou také instalovány nové rozvody stavební a technologické elektroinstalace a pozemek bude nově oplocen. Rekonstrukce vodojemu proběhne za provozu.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 22. června 2016. Stavební práce začnou v následujících dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2016.

Naše voda, plánek lokality SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace