SVS zahajuje rekonstrukci vodojemu v Chotyni a vodovodu v Bláhově

29. června 2016 | Rubrika: Nápoje a voda v potravinách , Podnikání s vodou a zákony

SVS vodojem Chotyně

Severočeská vodárenská společnost (SVS) pokračuje v letošních  investičních akcích rekonstrukcí 88 let starého vodojemu v obci Chotyně a 56 let starého vodovodu v Bláhově na Ústecku. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodojem v Chotyni je zemní dvoukomorový vodojem před spotřebištěm, s akumulačním objemem 2 x 50 m3. Byl vybudován v roce 1928. Patří k vodovodu „Liberec“ a zásobní oblasti „Dolní Suchá“. Natéká do něj voda z pramenišť Dolní Suchá a Vápenný vrch a z přivaděče Pekárka – Hrádek.   Do spotřebiště voda odtéká gravitačně, odpadní voda z vodojemu vytéká volně do lesa. Na vodojemu se vlivem stáří a působením vnějších i vnitřních klimatických vlivů, především nedostatečným odvětráním projevují poruchy, které mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. SVS proto rozhodla o rekonstrukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem. Rekonstrukce vodojemu proběhne za provozu. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 28. června 2016. Stavební práce začnou v těchto dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2016.

Předmětný vodovod v Bláhově je součástí sdruženého vodovodního řadu Doubravice, který zásobuje lokalitu s obcemi Bláhov, Doubravice a Nová Ves u Pláně. Byl uveden do provozu roku 1960. Sestává z úseků z litiny průměru 100 mm a oceli průměru 80 mm. Kvůli častým poruchám rozhodla SVS o jeho rekonstrukci. Součástí stavby je přepojení všech 16 stávajících domovních vodovodních přípojek. Při stavbě bude úsek vodovodu vedený po soukromém pozemku p. p. č. 122/1 vymístěn do veřejné části komunikace ve správě SÚS Ústeckého kraje. Stavba bude realizována v délce 829,86 metrů bezvýkopovou metodou berstlining, což je postup, kdy dochází k rozdrcení, rozřezání nebo vytlačení starého potrubí spolu se zavlečením potrubí nového. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. června 2016. Stavební práce budou zahájeny ve 28. týdnu, a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2016.

Naše voda, plánek lokality:(vodojem) SVS

Související rubriky: Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace