SVS zahajuje rekonstrukci poruchového vodovodu v Úštěku – Držovicích

Aktualizováno 10. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Držovice

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Litoměřicku plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci nevyhovujícího vodovodu v Držovicích, jež jsou částí města Úštěk. Uvedl to mluvčí společnosti Jiří Hladík.

Stávající vodovod v Držovicích byl uveden do provozu roku 1925 a dnes je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový z důvodu prasklin a netěsných spojů. Kanalizace zde není. Na rekonstruovaném řadu jsou v současné době osazeny 3 ks podzemních hydrantů, které budou v rámci stavby zredukovány na 2 ks. Trasa rekonstrukce vodovodního řadu bude prováděna v obci Držovice, v místních komunikacích krytých asfaltobetonem, v příkopě zpevněném betonovým žlabem, v nezpevněných krajnicích a v zeleni. Předpokládá se provádění bezvýkopovou metodou BERSTLINING, pouze v místě křížení vodovodního řadu s Držovickým potokem bude prováděn otevřený výkop. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 9. března 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (11. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, tj. do 9. července 2017.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace