SVS zahajuje rekonstrukci páteřních vodovodních řadů v obci Okna

4. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Okna

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Českolipsku rekonstrukci nevyhovujících páteřních vodovodních řadů v obci Okna v celkové délce přes 2,3 kilometru. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

V obci Okna je položen vodovod z roku 1975 z nevyhovujícího materiálu. Vzhledem k desítkám opakovaných poruch vodovodu si obyvatelé stěžují na přerušované dodávky pitné vody, proto SVS rozhodla o jeho výměně. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 67 domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující řady. Vzhledem k tomu, že značná část trasy vede po soukromých pozemcích, přes komunikace ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje a v jednom místě zasahuje do ochranného pásma dráhy (trať Bakov nad Jizerou – Jiříkov), bude stavba realizována bezvýkopovou metodou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. března 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (10. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců, tj. do 2. srpna 2017.

Naše voda, plánek lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace