SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Žatci

Aktualizováno 14. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

svs-zatec

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Lounsku souběžnou rekonstrukci nevyhovující kanalizace a souběžně vedeného vodovodu v historickém centru Žatce, na Hošťálkově náměstí. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, k tomu uvádí: „Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,27 miliardy korun dáváme téměř 80 %, tj. 992 milionů korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci naší investiční akce na Hošťálkově náměstí budou souběžně zrekonstruovány nevyhovující úseky kanalizace a vodovodu, čímž do budoucna zajistíme pro cca 340 připojených obyvatel bezproblémové zásobování pitnou vodou i odvádění odpadních vod. Vzhledem k nutnosti zajistit stabilitu historických domů v památkové zóně bude naše rekonstrukce spojena s vymístěním stoky z těsné blízkosti podloubí a se zrušením nepoužívaných úseků kanalizace zapopílkováním.“

Součástí stavby bude prodloužení a přepojení stávajících 16 domovních vodovodních přípojek, 14 domovních kanalizačních přípojek, 14 dešťových svodů, 9 přípojek uličních vpustí a napojení kanalizace i vodovodu na navazující sítě. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. září 2016, stavební práce budou zahájeny v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2016. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s rekonstrukcí plynovou společnosti RWE.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace