SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Údlicích

Aktualizováno 7. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS unnamed

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Chomutovsku rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Údlicích, v Jiráskově ulici. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizace neznámého stáří v Jiráskově ulici je v havarijním stavu. Jak ukázala kamerová prohlídka, materiál je zkorodovaný, popraskaný, místy je stoka zborcená a vznikají kaverny. V souběhu s ním ve vzdálenosti 1 – 5 metrů vede vodovod z roku 1969 z litiny vnitřního průměru 80 mm. Vzhledem k blízkosti uložení a poruchovosti SVS rozhodla o jeho společné rekonstrukci s kanalizací.

Součástí stavby je přepojení všech stávajících 13 domovních vodovodních a 13 kanalizačních přípojek, rekonstrukce čtyř revizních kanalizačních šachet, jakož i napojení na navazující stávající sítě. Úsek kanalizace v délce 45 metrů bude zrušen a zapopílkován. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. února 2016. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (11. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 24. července 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí obce k obnově povrchu komunikace.

Naše voda, plánek lokality SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace