SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Postoloprtech a vodovodu v Želenici

Aktualizováno 25. května 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

Postoloprty SVS

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Lounsku rekonstrukci poruchové kanalizace a vodovodu v Postoloprtech, v Alšově ulici a na Mostecku rekonstrukci poruchového úseku vodovodu v Želenici, v komunikaci ve směru na Liběšice. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající jednotná betonová kanalizace v Alšově ulici z roku 1975 je ve špatném technickém stavu, zkorodovaná do 50 % a navíc nedostatečně kapacitní, takže při deštích dochází k zaplavování komunikace a přilehlých nemovitostí. Trasa kanalizace zasahuje do komunikace III. třídy č. 2501, kde má SÚS Ústeckého kraje požadavek na závěrečnou obnovu povrchu komunikace v celé šíři, proto se zde SVS rozhodla vyměnit i dožilý úsek vodovodu z litiny vnitřního průměru 80 mm z roku 1970, který je vedený na druhé straně této komunikace. Součástí stavby je přepojení stávajících 4 domovních vodovodních přípojek, 10 kanalizačních přípojek a 4 přípojek uličních vpustí na trase, jakož i napojení na stávající navazující řady a stoky. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2017.

V případě vodovodu v Želenici rozhodla SVS o jeho rekonstrukci vzhledem k nevyhovujícímu materiálu a jeho vysoké poruchovosti SVS. V souběhu s vodovodem je vedena kanalizace z let 1989 – 2000, jež je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Celkem bude rekonstruováno 974,4 metrů vodovodu ve stávající trase a niveletě. Součástí stavby je přepojení stávajících 28 domovních vodovodních přípojek a napojení na navazující řady.  Investorem stavby je SVS, stavební práce budou zahájeny v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017.

Naše voda, plánek lokality (Postoloprty) SVS

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace