SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Podbořanech

Aktualizováno 20. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

SVS

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Lounsku další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Podbořanech, v Nádražní ulici. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizační stoka pochází z roku 1969. Kamerová prohlídka prokázala její špatný technický stav – korozi místy nad 50 %, praskliny, díry ve dně a zborcení profilu. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti asi dva metry od ní je vodovod z litiny z let 1944 a 1955, který bude rekonstruován zároveň s kanalizací. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 11 domovních vodovodních přípojek, 20 domovních kanalizačních přípojek a devíti přípojek uličních vpustí, ale i rekonstrukce pěti kanalizačních šachet na trase. Stavba SVS proběhne v koordinaci s plánovanou investiční akcí města k opravě komunikace.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. května2016. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (26. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2016. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Louny, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 78,6 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace