SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Podbořanech a vodovodu v Teplicích

Aktualizováno 27. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Podbořany

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další z plánovaných investičních akcí roku 2017 – rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Podbořanech, v Nádražní ulici a rekonstrukci poruchového vodovodu v ulicích Emilie Dvořákové a Trnovanské. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Předmětná kanalizační stoka v Podbořanech pochází z roku 1969 a kamerová prohlídka prokázala její špatný technický stav – korozi místy nad 50 %, praskliny, díry ve dně a zborcení profilu. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti asi dva metry od ní je vodovod z litiny vnitřního průměru 125 mm (z roku 1944) a 80 mm (z roku 1955), který bude rekonstruován zároveň s kanalizací. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 11 domovních vodovodních přípojek, 20 domovních kanalizačních přípojek a devíti přípojek uličních vpustí, ale i rekonstrukce pěti kanalizačních šachet na trase. Investorem stavby je SVS, stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (předpoklad 14. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2017.

Poruchový vodovod v ulicích Emilie Dvořákové a Trnovanské v Teplicích z roku 1982 je také je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jejich výměně. Jsou vedeny v asfaltobetonové komunikaci v hloubce do dvou metrů. V souběhu s vodovodem je vedena betonová kanalizace, která je podle kamerové prohlídky ve vyhovujícím stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Vzhledem k tomu, že Správa železniční dopravní cesty ve výhledu několika let plánuje rekonstrukci železniční trati Teplice – Ústí nad Labem, kdy dojde i k úpravě podjezdu trati pro MHD, bude nyní zrekonstruován úsek vodovodu od Trnovanské ulice po vjezd do areálu Dopravního podniku pro trolejbusy v ul. Emilie Dvořákové. Součástí stavby je přepojení všech 12 stávajících domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující řady. Stavební práce začnou v těchto dnech frézováním vozovky a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. července 2017.  Stavba SVS bude provedena v koordinaci s naplánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti Innogy.

Naše voda, plánek lokality (Podbořany) SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace