SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Oseku

Aktualizováno 23. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Osek

Další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v městě Osek, v ulici Svobody, zahajuje Severočeská vodárenská společnost (SVS). Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizace v ulici Svobody je ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Beton je silně zkorodovaný a jsou viditelné díry ve dně, v důsledku čehož vznikají kaverny. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti cca dvou metrů od ní je vedený vodovodní řad z roku 1975, který je poruchový, proto SVS rozhodla o jeho souběžné rekonstrukci s kanalizací. Součástí stavby bude přepojení všech stávajících 34 domovních vodovodních přípojek a 56 kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí na trase. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 25. ledna 2016. Stavební práce budou zahájeny začátkem března a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 15. srpna 2016.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152,1 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace