SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Mostě

10. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

svs-most

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Mostě, v ulicích Višňová a Rozmarýnová. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Předmětem rekonstrukce jsou stávající sítě z roku 1972: vodovod z litiny a oceli vnitřního průměru 150 mm a jednotná kanalizace z betonových trub vnitřního průměru 500, 400 a 300 mm. Stoka je v nevyhovujícím stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – vykazuje korozi do 50 % a praskliny, v důsledku čehož vznikají kaverny. Ve vzdálenosti cca dva metry od ní je veden vodovod, který je opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho souběžné rekonstrukci s kanalizací. Součástí stavby je přepojení stávajících 10 domovních vodovodních a 8 kanalizačních přípojek, instalace 3 podzemních hydrantů, přepojení 8 přípojek uličních vpustí, rekonstrukce 11 revizních kanalizačních šachet a napojení na navazující řady.  Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. září 2016. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (37. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2016.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace