SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Mostě

17. července 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

__Most SK Neumanna rek kan a vdv

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace v Mostě v ulicích S. K. Neumanna, Slovanská a Pod Resslem a rekonstrukci vodovodu v ul. S. K. Neumanna. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Kanalizace v uvedené lokalitě pochází z roku 1960 a dnes je v nevyhovujícím technickém stavu, jak prokázala jejich kamerová prohlídka. Navíc jsou do splaškové kanalizace nesprávně zaústěny dešťové přípojky. Ve Slovanské ul. je stoka vedena pod garážemi, v dalších ulicích je vedena v těsném souběhu s dešťovou kanalizací, kterou plánuje rekonstruovat město Most. Litinový vodovod vnitřního průměru 100 mm z roku 1951 je opakovaně poruchový, proto bude vyměněn současně s kanalizací. Součástí stavby je přepojení stávajících dvou domovních vodovodních přípojek a 28 kanalizačních přípojek, rekonstrukce 15 revizních šachet a přepojení dvou dešťových svodů do dešťové kanalizace.

Investorem stavby je SVS, stavební práce budou zahájeny v těchto dnech, a to zaměřením a vytyčením inženýrských sítí, a tlakovým čištěním stávajících kanalizačních šachet v místě zahájení stavby (u garáží). Vlastní výkopové práce budou zahájeny od 24. 7. 2017 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. 11. 2017. Zároveň se stavbou SVS bude realizována investiční akce města k rekonstrukci dešťové kanalizace vedené v komunikaci S. K. Neumanna. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 128 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace