SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Mimoni

Aktualizováno 29. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Českolipsku souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Mimoni, v Komenského a Růžové ulici. Informoval o tom mluvčí společnosti Jiří Hladík.

V Komenského a Růžové ulici se zástavbou převážně rodinných domů je kanalizace z kameniny a betonu neznámého stáří a ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka. Potrubí je popraskané, netěsné, s posunutými spoji, vypadanými střepy a prorostlými kořeny. Část potrubí vykazuje průhyb, protispád a jsou chybně napojené přípojky, v důsledku čehož se tvoří kaverny. Vodovod v obou ulicích je z litiny vnitřního průměru 80 mm. Byl uveden do provozu roku 1960. Vzhledem k tomu, že byl tehdy použit nekvalitní materiál, jsou řady opakovaně poruchové, proto SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace a vodovodu, jež jsou uloženy v místních asfaltových komunikacích. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 29 domovních vodovodních přípojek a 59 kanalizačních přípojek, jakož i napojení rekonstruovaných úseků na navazující řady a stoky.

Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2017.  Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou investiční akcí města Mimoň k rekonstrukci povrchu komunikace.

Naše voda, plánek lokality SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace