SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Lovosicích

3. října 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

svs

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Litoměřicku další z rekonstrukcí nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Lovosicích, v Barákově ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizace v uvedené lokalitě byla uvedena do provozu roku 1963 a je ve špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka, proto SVS rozhodla o její rekonstrukci. Materiál potrubí je totiž silně zkorodovaný a popraskaný, takže je místy viditelná zemina. V důsledku toho vznikají kaverny. V  souběhu vedený vodovod z roku 1937 je z litiny a více než ze 40 procent zkorodovaný, proto bude vyměněn souběžně s kanalizací. Součástí stavby bude přepojení všech 8 stávajících domovních vodovodních přípojek, 14 kanalizačních přípojek, rekonstrukce kanalizačních šachet na trase a napojení rekonstruovaných úseků na navazující sítě. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 25. srpna 2016, dne 10. 10. 2016 budou zahájeny výkopové práce a pokládka potrubí. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 15. prosince 2016. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116,7 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace