SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Děčíně

2. února 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

opravy SVS

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2017 – souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a historického vodovodu v Děčíně, v Riegrově ulici a okolí. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,31 miliardy korun dáváme téměř 86 %, tj. 1,123 miliardy korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci této naší zahájené investiční akce v Riegrově ulici budou zrekonstruovány dožilé úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno 840 obyvatel. Stavbu provedeme v koordinaci s rekonstrukcí plynovodu.“

V Riegrově ulici je rozvodí a odpadní vody odtékají na několik stran: do ulice Hluboké, Horské, E. Krásnohorské a Anenské. Kanalizační stoky jsou zde tvořeny úseky z rozdílných materiálů a profilů, kanalizace je ve velmi špatném technickém stavu, jak prokázala kamerová prohlídka. Materiál je zkorodovaný nad 50 % a je narušené dno, které místy chybí, takže vznikají kaverny. Místy jsou protispády. V některých úsecích je potrubí staticky narušené a propadlé, takže kamerová prohlídka nebyla možná. Vodovodní řady v téže lokalitě jsou z litiny průměru 125 mm (z roku 1925) a 80 mm (z roku 1909), z oceli průměru 100 mm (z roku 1909) a z PVC průměru 160 mm (z roku 1992). Historické řady jsou opakovaně poruchové, proto SVS rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace i vodovodu. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 53 domovních vodovodních a 154 kanalizačních přípojek na trase, výměna pěti podzemních hydrantů, rekonstrukce 30 revizních šachet a napojení na navazující řady a stoky. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti RWE.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. února 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (6. týden), pokud to umožní klimatické podmínky. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 30. listopadu 2017.

Naše voda, foto archiv Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace