SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace v Sulejovicích, v ulici Husova

Aktualizováno 19. února 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

LT104005_Sulejovice_Husova_rk

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Litoměřicku další plánovanou investiční akci roku 2018 – rekonstrukci stávající betonové kanalizace v celkové délce 263,7 metrů, která odvádí odpadní vody od cca. 120 napojených obyvatel. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizace v obci Sulejovice, Husově ulici, je tvořena úseky betonového potrubí vnitřního průměru DN400 v délce 204,4 metrů a DN600 v délce 59,3 metrů. Byla uvedena do provozu roku 1985 a dnes je ve špatném technickém stavu. Kanalizace vykazuje zvýšenou korozi a netěsné spoje. Stoka je uložena v hloubce od 1,5 do 2,8 metrů. Vodovod je v uvedeném úseku bez poruch, v dobrém technickém stavu, a rekonstrukci nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS bude stávající kanalizační potrubí vyměněno ve stávající trase a ve stávající niveletě za kameninové potrubí KT DN400, tř. 160 v celkové délce 263,7 m. Výměna potrubí včetně revizních šachet začíná před vjezdem do ZD TERRA KAPLÍŘ a končí před čp. 189. V trase kanalizace budou přepojeny kanalizační přípojky a vedlejší stoky. Pokládka kanalizačního potrubí bude provedena do otevřeného zapaženého výkopu. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. února 2018. Stavební práce začnou v těchto dnech (předpoklad od 20. února) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 8. července 2018. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2018 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116 milionů korun bez DPH.

Naše voda, ilustrační mapa SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace