SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace v Roudnici nad Labem

Aktualizováno 29. srpna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Roudnice nad Labem

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Litoměřicku další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – rekonstrukci nevyhovujícího úseku kanalizace v centru Roudnice nad Labem, v Nerudově ulici.

Stávající kanalizace vedená v místní částečně dlážděné a zčásti asfaltobetonové komunikaci byla uvedena do provozu roku 1928 a je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, proto SVS rozhodla o rekonstrukci. Stoka totiž vykazuje vymleté spáry zdiva, chybějící zdivo a části dna, v důsledku čehož vznikají kaverny a dochází k propadům vozovky. Kanalizační šachty na trase mají nedostatečný profil a chybí jim stupadla.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci kanalizace použije kameninové potrubí vnitřního průměru 800 mm v celkové délce 194,8 metrů. Součástí stavby je přepojení všech 18 stávajících domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, rekonstrukce kanalizačních šachet na trase a napojení rekonstruovaného úseku na navazující sítě.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. srpna 2016. Kvůli vlivu na dopravní situaci v městě a plánování objízdných tras mohou stavební práce v Nerudově ulici začít až po dokončení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Třebízského ulici (SVS plánuje do 31. 8. 2016). Podle aktualizovaného harmonogramu by měla být stavba dokončena do 31. 12. 2016.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116,7 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace