SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace v Novém Boru

Aktualizováno 15. srpna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Nový Bor

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Českolipsku další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace v Novém Boru, v ulicích Liberecké a Rumburských hrdinů. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizační stoky v Liberecké ulici a v ulici Rumburských hrdinů jsou neznámého stáří a staticky narušené, rozlámané a s chybějícím dnem, takže ani nebylo možné provést jejich kamerovou prohlídku. Kanalizace je vedena v komunikaci ve správě KSS Libereckého kraje a v místní komunikaci. V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace v ulici Rumburských hrdinů v otevřeném paženém výkopu použito kameninové potrubí vnitřního průměru 300 mm v  délce 52,25 metrů, v Liberecké ulici dojde vzhledem k uložení stoky v krajské komunikaci k bezvýkopové sanaci. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 17 domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, rekonstrukce 10 revizních šachet a napojení na navazující stoky.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. srpna 2016, stavební práce budou zahájeny v těchto dnech (33. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2016.

Naše voda, plánek lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace