SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace v Mostu a Chomutově

Aktualizováno 24. února 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Most kanalizace

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje rekonstrukci nevyhovujícího úseku kanalizace v Mostě, v ulici. W. A. Mozarta a rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Chomutově, ve Škroupově ulici Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Předmětná kanalizace v Mostu se nachází v ulici W. A. Mozarta v centrální městské lokalitě Podžatecká se zástavbou bytových domů. Kanalizace byla uvedena do provozu roku 1950, stoka je vedená v chodníku a v zeleném pásu v hloubce až 5,5 metrů. Jak prokázala její kamerová prohlídka, je ve špatném technickém stavu, zkorodovaná do 50 % a popraskaná, v důsledku čehož vznikají kaverny. Také šachty jsou nevyhovující, proto SVS rozhodla o rekonstrukci. Součástí stavby je přepojení stávajících 13 domovních kanalizačních přípojek a šesti přípojek uličních vpustí a napojení na navazující stoku. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 23. února 2017. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (9. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. července 2017.

Kanalizace v Chomutově pocházející z roku 1920 je v havarijním stavu, materiál je zkorodovaný a popraskaný. V souběhu s ním ve vzdálenosti 1 – 3 metry vede vodovod z roku 1903. Vzhledem k jeho stáří a blízkosti uložení SVS rozhodla o společné rekonstrukci s kanalizací. Kanalizace a vodovod jsou vedeny v místní asfaltobetonové komunikaci v hloubce až 3,5 metru. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 14 domovních vodovodních přípojek, 20 kanalizačních přípojek a 4 přípojek uličních vpustí, jakož i napojení na navazující stávající sítě. Trasa vodovodu bude částečně vymístěna blíže ke kanalizaci,od křižovatky s Blatenskou ulicí budou kanalizace i vodovod uloženy ve společné rýze. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 17. února 2016. Stavební práce byly zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 17. září 2017.

Naše voda, plánek lokality (Most) SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace