SVS zahajuje rekonstrukci kanalizace v Doksech, ve Sluneční ulici

Aktualizováno 11. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Doksy

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Českolipsku další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – rekonstrukci nevyhovujícího úseku kanalizace v Doksech, ve Sluneční ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizační stoka je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Praskliny a netěsné spoje zapříčiňují silný nátok balastních vod, proto SVS rozhodla o její rekonstrukci. V souběhu uložený vodovod z polyetylénu je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních kanalizačních přípojek a rekonstrukce revizních kanalizačních šachet na trase. Stavba bude realizována v otevřeném paženém výkopu. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28. ledna 2016. Stavební práce budou zahájeny na konci 7. týdne, a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. dubna 2016. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Česká Lípa, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 21 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 123 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace