SVS zahajuje rekonstrukci historického vodojemu v Hodkovicích nad Mohelkou

17. února 2014 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

vodojem

Severočeská vodárenská společnost (SVS) na Liberecku zahajuje realizaci další plánované investiční akce roku 2014 – rekonstrukci 126 let starého vodojemu v Hodkovicích nad Mohelkou. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

V Hodkovicích nad Mohelkou je zemní dvoukomorový vodojem o objemu 2×150 m3. Byl postaven v roce 1888 a má nezanedbatelnou estetickou hodnotu, protože je zajímavě zakomponován do skalního prostředí. Skála dokonce zasahuje do interiéru armaturní komory. Vodojem nevykazuje vady typické pro mnohem mladší železobetonové vodojemy, ale příčinou poruch je stárnutí materiálů. Závažné poruchy vykazuje zejména manipulační komora, kde došlo k celkové destrukci střešního pláště s degradačními účinky na zdivo nosné konstrukce střechy. Rozsáhlá je koroze výztuže železobetonových desek nad armaturní komorou a problém představuje také prorůstání kořenů do zdiva. SVS rozhodla o rekonstrukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících ČSN.  Dojde k totální demolici uvedených výrazně poškozených prvků, zatímco u jiných menších poruch dojde k jejich sanaci.  Bude realizován soubor opatření, která do budoucna zajistí odvětrávání dříve nevětraných prostorů akumulačních nádrží, komor akumulačních nádrží a manipulační komory.

Realizace stavby bude náročná, protože musejí zůstat zachovány stavební prvky s estetickou hodnotou: Např. poškozený střešní plášť a cihelné zdivo budou demolovány, zatímco původní kamenné zdivo včetně zdobných prvků bude zachováno. Při realizaci nové střechy bude zachován původní tvar stropní klenby. Obnovena budou rovněž sklobetonová okna a nadsvětlíky. Stěny a podlahy budou opatřeny novými omítkami/potěry s funkčními ochrannými nátěry. Závěrem budou provedeny drobné vnější úpravy s cílem odvádět z objektu dešťovou vodu.

Investorem stavby je SVS. Stavba bude zahájena ve středu 19. února 2014, v závislosti na koordinaci prací města Hodkovice n. M. u přístupové komunikace. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. července 2014.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde je pro rok 2014 naplánováno v této kategorii 25 staveb za 94,7 milionů Kč bez DPH. Celkový plánovaný objem investic vč. strategických pro tento okres je 119,1 milionů korun.

Naše voda, foto: SVS

Související rubriky: Vodovody a kanalizace