SVS zahajuje rekonstrukci historické kanalizace a vodovodu ve Varnsdorfu

Aktualizováno 14. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Varnsdorf

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Děčínsku další plánovanou investiční akci roku 2017 – souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků 118 let staré kanalizace a vodovodu ve Varnsdorfu, v Seifertově ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

V Seifertově ulici je kanalizace tvořena úseky z betonu z let 1899 a 1990. Jak prokázala její kamerová prohlídka, stoka uložená v hloubce cca 3,5 metrů je zkorodovaná nad 50 %, s podélnými prasklinami a prorůstajícími kořeny. Místy chybí kusy stěn a dna a profil stoky se bortí, čímž dochází ke vzniku kaveren. Kanalizační šachty jsou zkorodované, mají nedostatečný profil a chybí v nich stupadla. Vodovodní řad z litiny vedený v těsném souběhu s kanalizací pochází z roku 1937. Je místy inkrustovaný přes 40 % a poruchový, SVS proto rozhodla o souběžné rekonstrukci kanalizace i vodovodu, uložených v místní komunikaci.

Součástí stavby je přepojení všech stávajících osmi domovních vodovodních přípojek, 13 kanalizačních přípojek a 14 přípojek uličních vpustí, rekonstrukce osmi revizních šachet a napojení na stávající navazující řady a stoky. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 15. února 2017. Stavební práce začnou v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 15. září 2017.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace