SVS zahajuje rekonstrukci historické kanalizace v Chomutově

Aktualizováno 2. května 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

SVS chomutov

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – rekonstrukci nevyhovujícího úseku 96 let staré kanalizace v Chomutově, v Blatenské ulici u Billy. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizační stoce z roku 1920, jak prokázala kamerová prohlídka, chybí dno a beton je silně zkorodovaný, proto SVS rozhodla o její rekonstrukci. Zároveň v této lokalitě dojde ke zrušení úseku odstavené betonové kanalizace obdélníkového profilu v délce 94 metrů a k jejímu zaplavení popílkem. Na kanalizaci v daném úseku nejsou žádné domovní přípojky. V rámci stavby budou k odvodnění komunikace přepojeny všechny přípojky uličních vpustí.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 18. ledna 2016, stavební práce budou zahájeny v následujících dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. června 2016. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 77,5 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace