SVS zahajuje rekonstrukci historické kanalizace v Chomutově

Aktualizováno 28. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

svs-chomutov

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – rekonstrukci nevyhovujícího úseku 106 let staré kanalizace v Chomutově, v Táboritské ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající zděná kanalizační stoka byla uvedena do provozu již roku 1910.  Stoka vedená v místní dlážděné komunikaci v majetku města v hloubce do dvou metrů je v nevyhovujícím stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, proto bude vyměněna. Součástí stavby je přepojení všech sedmi stávajících domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, jakož i rekonstrukce kanalizačních šachet na trase a napojení na navazující sítě.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 26. srpna 2016. Stavební práce budou zahájeny v týdnu od 3. října a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2016. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 77,5 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace