SVS zahajuje rekonstrukci čistírny odpadních vod v Liberci – Vesci

Aktualizováno 27. září 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

svs-vesec

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v krajském městě Liberci plánovanou investiční akci roku 2016 – rekonstrukci malé čistírny odpadních vod ve Vesci na čerpací stanici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Malá čistírna odpadních vod (ČOV) v Liberci – Vesci byla vybudována pro 10 řadových rodinných domů. Jde o mechanicko-biologickou čistírnu s biodisky, přičemž oba čistící stupně jsou sdruženy do jedné rozdělené nádrže. Přečištěné odpadní vody vypouští do Lučního potoka. Biodisky jsou již dožilé a účinnost ČOV je závislá na teplotě přiváděných odpadních vod – kolísá od 65 % (zima) do 80 % (léto). Aby byla zajištěna shoda s platnou legislativou, rozhodla SVS o rekonstrukci ČOV na čerpací stanici odpadních vod, kdy odpadní vody od připojených obyvatel budou odváděny do kanalizačního systému města, zakončeného na centrální ČOV.

Nadzemní část ČOV bude zlikvidována. Jedna stávající podzemní ocelová nádrž bude zasypána a do dalších dvou bude provedena železobetonová vestavba čerpací a armaturní jímky. Kapacita nové ČSOV bude 5 l/s. Pro dopravu splašků bude od ČSOV ulicí U Libeny po křižovatku ulic Česká a Dětská vybudován nový výtlačný řad z polyetylénu průměru 90 mm v délce 311 metrů. Kromě toho budou na souběžném vodovodním řadu z PVC průměru 225 mm provedeny udržovací práce – osazení nadzemního hydrantu a výměna podzemního hydrantu za odvzdušňovací/zavzdušňovací soupravu. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. září 2016. Stavební práce začnou v těchto dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. listopadu 2016.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace