SVS zahajuje rekonstrukci čistírny odpadních vod v Homoli u Panny

Aktualizováno 2. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

ČOV - nečistory hrubé - IMG_4500

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Ústecku další plánovanou investiční akci roku 2016 – rekonstrukci čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Homole u Panny. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Odpadní vody z obce jsou v současné době přiváděny gravitačně oddílným kanalizačním systémem na ČOV. Kanalizační systém prochází od roku 2013 rekonstrukcí s cílem zamezení nátoku balastních vod, technologie mechanicko-biologické ČOV je ale dožilá. Technický stav objektu je špatný, betony jsou narušeny a dovnitř prosakuje voda. Betony stropu včetně výztuže jsou v havarijním stavu. Navíc ČOV obtěžuje okolí zápachem, což je důvodem stížností. Problémy způsobuje každý déletrvající zvýšený nátok na ČOV, protože pak dochází k vyplavení aktivační směsi do odtoku.

SVS proto rozhodla o její rekonstrukci, kdy dojde k rekonstrukci stavební i technologické části. ČOV bude mechanicko-biologická jednolinková, s výhledovou kapacitou 150 připojených obyvatel a 135 EO (ekvivalentních obyvatel).  Bude mít vnitřní přečerpávání mezi hrubými česlemi a biologickou linkou, havarijní přelivy z lapáku štěrku a písku a z čerpací stanice, aktivační nádrž s vnořenou nerezovou dosazovací nádrží a jímkou plovoucího kalu. Součástí stavby bude nový provozní objekt s dmychárnou, nové trubní rozvody, elektrorozvody, vodovodní přípojka a oplocení. Rekonstrukce se promítne rovněž do automatizovaného systému řízení ČOV.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. května 2016. Stavební práce začnou v následujících dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2016. Stavba bude probíhat v rámci oploceného pozemku za provozu ČOV s plánovanými krátkodobými odstávkami. Stávající objekty budou postupně upravovány tak, aby bylo zajištěno částečné biologické čištění po dobu stavby. Po jejím dokončení bude zahájen roční zkušební provoz. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 106,3 milionů korun bez DPH.

Naše voda, ilustrační foto Naše voda – Nina Havlová (hrubé čištění)

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace