SVS zahajuje rekonstrukci části přívodního řadu v Novině a kanalizace v Mimoni

Aktualizováno 12. července 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

SVS Desná

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila rekonstrukci části poruchového přívodního řadu u Albrechtic v Jizerských horách a rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Mimoni. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Přívodní řad poblíž Albrechtic v Jizerských horách, v osadě Novina slouží k přivádění pitné vody z úpravny vody Desná – Souš pro Jablonecko, pro cca 100 000 obyvatel. Řad z roku 1975 prochází roky nepoužívanou přerušovací komorou a je v tomto úseku silně zkorodovaný, v důsledku čehož opakovaně vznikají poruchy, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Součástí stavby je demolice nepoužívané přerušovací komory. Během realizace se počítá s odstávkou v délce maximálně 8 hodin, kdy dojde k přepojení nového potrubí. Rekonstrukce byla zahájena předáním staveniště 14. června 2016, stavební práce budou zahájeny v těchto dnech (28. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2016.

Kanalizační stoky v Mimoni, v Mimoni, v Pražské, Nové a Křížové ulici byly uvedeny do provozu v letech 1929, 1960 a 1971.  Stoky jsou ve špatném technickém stavu, jak prokázala jejich kamerová prohlídka. Potrubí je zkorodované, popraskané a s netěsnými spoji, v důsledku čehož vznikají kaverny. V souběhu s kanalizací je vedený vodovod z litiny průměru 60 mm z roku 1960. Je také ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jeho souběžné rekonstrukci s kanalizací. Součástí stavby je přepojení stávajících 20 domovních vodovodních přípojek a 49 domovních kanalizačních přípojek na trase, rekonstrukce kanalizačních šachet, jakož i napojení na navazující řady a stoky. Stavební práce začnou v následujících dnech (přelom 28. a 29. týdne) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2016.

Investorem obou staveb je SVS.

Naše voda, plánek lokality (Albrechtice) SVS

 

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace