SVS zahajuje rekonstrukci části přivaděče Želenice

27. července 2016 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

obr

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Mostecku další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – rekonstrukci nevyhovující části přivaděče, zásobujícího obec Želenice a dál obec Braňany. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Předmětná část přívodního řadu je určená k zásobování obce Želenice a dál Braňany pitnou vodou z úpraven vody Hradiště a III. Mlýn. Přivaděč byl uveden do provozu v letech 1963-1964. Je součástí vodovodu „Most“. Úsek navržený k rekonstrukci je mezi armaturní šachtou Ovčín a čerpací stanicí Želenice, která je mimo provoz, protože za běžných podmínek je tlak v potrubí pro gravitační nátok do vodojemu Braňany dostatečný. Potrubí je tvořené úseky z azbestocementu vnitřního průměru 200 a 150 mm a z oceli vnitřního průměru 150 mm. Trasa vede přes pastviny, louky, pole, meze a křovinatý porost – vše v soukromém vlastnictví, a to v hloubce 1,4 – 2,2 metru. Přivaděč je často poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci, a to zároveň s kratším úsekem zásobního úseku od vodojemu Želenice (z litiny vnitřního průměru 100 mm), který rekonstruovaný úsek přivaděče kříží.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci přivaděče použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 160 mm v délce 1142,2 metrů.  Rekonstrukce odbočky k vodojemu a zásobního řadu pro Želenice bude provedena za použití potrubí z vysokohustotního polyetylénu 110 mm v celkové délce 43,1 metrů. Součástí stavby je nové vystrojení objektů na trase – armaturních šachet Ovčín a Želenice, vodojemu Želenice a čerpací stanice Braňany.  Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu v původních trasách. Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 20. června 2016. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (31. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2016.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 72,9 milionů korun bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace