SVS zahajuje rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Teplicích, Klášterci nad Ohří a Chomutově

Aktualizováno 5. dubna 2018 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Nápoje a voda v potravinách

vodovodni trubky3

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájí nebo již zahájila rekonstrukce vodovodů a kanalizací v Teplicích, v ulicích Novákova, Křičkova a Ševčíkova, V Klášterci nad Ohří, v ulici Sadová a v Chomutově, Komenského ulici. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

V předmětné lokalitě v Teplicích se v současné době provozuje systém oddílné kanalizační sítě. Splašková kanalizace je ve vlastnictví SVS a. s. a dešťová kanalizace je ve vlastnictví města Teplice. Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 80, uvedeným do provozu v roce 1935. Řad je již dožilý a poruchový. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úseky kanalizace, postavené kolem roku 1930. V ulici Novákova, je stoka tvořena betonovým vejcem rozměru 600/1050, dále v ulici Křičkova je splašková kanalizace tvořena kameninovým potrubím průměru DN 200 a dešťová kanalizace je ze železobetonu DN 300. V Ševčíkově ulici je rovněž splašková kanalizace z kameniny průměru DN 200 a dešťová kanalizace z kameniny DN 300. Kanalizace je ve špatném technickém stavu, byly zjištěny praskliny, a lokální kaverny v šachtách. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o jejich rekonstrukci. Stavební práce probíhají, k zahájení vlastních výkopových prací došlo ve 12. týdnu v místě křižovatky Pod Doubravkou, Novákova, Foersterova. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do 31. července 2018.

Vodovod v uvedené lokalitě v Klášterci nad Ohří je tvořen potrubím z litiny vnitřního průměru DN 125 mm, uvedeným do provozu v roce 1967. Řad je již dožilý a inkrustovaný, což způsobuje poruchy. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené úsekem z kameninového potrubím průměru DN 500 mm, a úsekem s betonovým potrubím průměru DN 600 mm. Kamerová prohlídka prokázala praskliny, korozi, protispády i deformaci stoky. Dále je součástí rekonstrukce navazující potrubí stoky z betonu průměru DN 500 v délce 50 metrů v ulici Budovatelská. Kanalizace je v nedostatečném sklonu a směrovém oblouku mimo šachtu. Vzhledem k nevhodnému zaústění dochází k častému zanášení úseku. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci. Stavební práce začínají v těchto dnech. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do 26. října 2018. Stavba je koordinována s městem Klášterec n. O., které bude provádět rekonstrukci místní komunikace v ulici Sadová.

V Chomutově, Komenského ulici, bude zrekonstruován dožilý úsek vodovodu v délce 371 metrů a nevyhovující úsek kanalizace v délce 277,4 metrů, pro zhruba 500 napojených obyvatel. Vodovod v uvedené lokalitě je tvořen úsekem potrubí z litiny vnitřního průměru DN 100 mm, uvedeným do provozu v roce 1961, a úsekem z ocelového potrubí průměru DN 100 mm z roku 1920. Řady jsou již dožilé a inkrustované. Dále prokázala kamerová prohlídka nevyhovující úsek kanalizace, tvořené kameninovým potrubím průměru DN 300 mm, a úsekem z betonového potrubí průměru DN 300 mm. Trouby jsou rozlámané a betonová stoka vykazuje vysokou korozi. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o rekonstrukci. Stavební práce budou zahájeny do konce dubna. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena nejpozději do sedmi měsíců od předání staveniště, tj. do 14. října 2018.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace