SVS zahajuje rekonstrukce kanalizací a vodovodů v Chomutově a v Roudnici

Aktualizováno 19. dubna 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS chomutov

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další investiční akce roku 2016 – rekonstrukci nevyhovujících úseků 96 let staré kanalizace a 106 let starého vodovodu v Chomutově a rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Roudnici nad Labem. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizační stoka v Chomutově, v Jiráskově ulici, pochází z roku 1920 a je v havarijním stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. V souběhu s kanalizací vedený ocelový vodovod z roku 1910 je také ve špatném technickém stavu, silně zkorodovaný, proto SVS rozhodla o jeho souběžné rekonstrukci s kanalizací. Součástí stavby je přepojení všech stávajících osmi domovních vodovodních přípojek a 17 domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí na trase.

Investorem stavby je SVS. Stavební práce byly zahájeny od 18. dubna 2016, a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. července 2016. Stavba SVS proběhne v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti RWE a s investiční akcí města Chomutov k obnově povrchu komunikace. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Chomutov, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 15 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 77,5 milionů korun bez DPH.

SVS zahájí také rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Roudnici nad Labem, v Horymírově ulici a okolí. Ta byla uvedena do provozu roku 1969 a je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka, proto SVS rozhodla o rekonstrukci. Materiál potrubí je totiž silně zkorodovaný (místy nad 50 %), popraskaný a s chybějícím dnem, v důsledku čehož vznikají kaverny. Také kanalizační šachty potřebují rekonstrukci. Vodovod v uvedených ulicích je tvořen úseky různého stáří (z let 1930 a 1968) a bude rekonstruován souběžně s kanalizací. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 70 domovních vodovodních přípojek a 95 domovních kanalizačních přípojek na trase, jakož i rekonstrukce kanalizačních šachet.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 8. března 2016. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech (16. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2016. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 24 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 116,7 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality (Chomutov) SVS

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace