SVS zahajuje v obci Libouchec rekonstrukci dožilého vodojemu

Aktualizováno 21. června 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Ústecku plánovanou investiční akci roku 2017 – v obci Libouchec dojde k rekonstrukci stavebně i technologicky dožilého vodojemu. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Vodojem Libouchec slouží k zásobování obce. Voda do něj natéká z přilehlých zářezů, které jímají podzemní vodu. Jde o zemní dvoukomorový vodojem, provedený z monolitického železobetonu, panelů i částečně dozdívaný. Technologické vybavení – potrubí a armatury –  je převážně v suterénu armaturní komory. Je původní, dožilé, zkorodované a inkrustované. Na vodojemu se projevují důsledky stárnutí materiálů, vnitřní vlhkostní expozice a vnějších povětrnostních vlivů. Poruchy mají negativní dopad na únosnost, použitelnost a trvanlivost objektu. SVS proto rozhodla o rekonstrukci objektu tak, aby byla zajištěna shoda se zněním stávajících norem. V rámci rekonstrukce bude mimo jiné vyměněna a doplněna technologie akumulačních nádrží, tj. vyměněno zkorodované a inkrustované ocelové a litinové potrubí a armatury. Dojde také k výměně nátokového potrubí vodojemu včetně armatur. V návaznosti bude doplněna elektroinstalace a systém řízení vodojemu.

Investorem stavby je SVS, stavební práce budou zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 30. října 2017. Stavba SVS probíhat za provozu s plánovanými krátkodobými odstávkami.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace