SVS zahajuje v Mostě rekonstrukci vodovodu a čerpací stanice

Aktualizováno 20. září 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

svs-most

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje v Mostě rekonstrukci nevyhovujících úseků v ulici Jaroslava Ježka a okolí a rekonstrukci čerpací stanice odpadních vod Most – Čepirohy. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Předmětný vodovod z let 1970 až 1975 se skládá ze dvou řadů – první vede od objektu se smíšenými službami poblíž ulice Pod Lajsníkem až po ulici Josefa Suka, druhý od ulice Jarmily Glazarové po ulici Jaroslava ježka. Jsou ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchové, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci. V souběhu vedená kanalizace je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu, v původní trase a niveletě. Součástí stavby je přepojení stávajících čtyř domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na navazující řady.  Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 13. září 2016. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (39. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2016.

Do čerpací stanice odpadních vod (ČSOV) Čepirohy natékají gravitačně odpadní vody splaškové a dešťové. Jde o odpadní vody od cca 420 připojených obyvatel městské části Čepirohy. ČSOV je podzemní objekt z roku 1983 – obetonovaná ocelová kruhová šachta, vybavená ponorným kalovým čerpadlem o výkonu 15 l/s. V případě přívalových dešťů řeší ochranu ČSOV dešťový oddělovač umístěný před ČSOV. SVS rozhodla o rekonstrukci této zastaralé ČSOV, aby zajistila shodu objektu s legislativou. Stávající ČSOV včetně technologie a elektrorozvodů bude demontována a nahrazena novým objektem. Budou jej tvořit mokrá a suchá jímka a objekt bude vybaven novou elektroinstalací. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 12. září 2016. Stavební práce budou zahájeny v 1. polovině října a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. prosince 2016. Stavba SVS bude provedena v návaznosti na jinou dokončenou akci SVS – rekonstrukci kanalizačního výtlaku z Čepiroh do Velebudic. Po dobu stavby nové ČSOV bude provoz zajišťovat provizorní čerpací stanice.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace