SVS zahajuje intenzifikaci čistírny odpadních vod v Tisé

Aktualizováno 18. července 2016 | Rubrika: Co bychom měli vědět o vodě , Nápoje a voda v potravinách

SVS

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Ústecku další plánovanou investiční akci roku 2016 – intenzifikaci čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Tisá. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající ČOV je mechanicko – biologická tvořená sdruženým objektem mechanického předčištění a kalovým silem o objemu 100 m3. Recipientem je potok Tisá. Odvoz kalu k dalšímu zpracování je na ČOV Ústí n. L. Do kanalizace natéká značné množství balastních vod a chybí zde oddělovač, což za deště či tání sněhu způsobuje vyplavování ČOV. ČOV Tisá je trvale hydraulicky přetížená: její projektovaná kapacita je 400 EO, zatímco dnes na ni natékají odpadní vody v objemu cca 540 EO (ekvivalentních obyvatel). Celkový stav ČOV je špatný, její stavební i technologická část jsou na hranici životnosti. Kovové konstrukce jsou značně zkorodované, betonové plochy propadlé. V zimě ČOV včetně přípojky vody zamrzá.
V současnosti nemůže být udělen souhlas s napojením dalších obyvatel, přestože je v obci plánována výstavba dalších cca 50 rodinných domů. SVS proto rozhodla o celkové rekonstrukci a intenzifikaci ČOV, kdy dojde k rekonstrukci její stavební i technologické části.

Hlavním investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v nejbližších dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 7. 4. 2017. Po dokončení stavby bude zahájen roční zkušební provoz. Stavba bude realizována s finanční spoluúčastí obce.

Naše voda, plánek lokality: SVS

Související rubriky: Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace