SVS zahajuje intenzifikaci čistírny odpadních vod v Ploskovicích

Aktualizováno 11. října 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

ploskovice-svs

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Litoměřicku intenzifikaci místní čistírny odpadních vod (ČOV) v obci Ploskovice. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

V současné době jsou odpadní vody z obce přiváděny kanalizací na čerpací stanici odpadních vod (ČSOV), umístěnou před místní čistírnu odpadních vod (ČOV), situovanou na jižní straně obce. ČSOV tvoří šachta s děrovanou nádobou, v níž je osazeno ponorné čerpadlo, připojené na výtlak do ČOV. Výtlak z ĆSOV je přiváděn do nádrží ČOV, zakrytých nadzemními skleníky: dvě jsou sedimentační a dvě pro kalové hospodářství. Biologickou část tvoří filtr KATOX. Přečištěná voda odtéká z ČOV do Ploskovického potoka. SVS rozhodla o intenzifikaci ČOV, kdy dojde k rekonstrukci její dožilé stavební i technologické části tak, aby bylo možné postupné navýšení její kapacity dle potřeb obce.

ČOV pro oddělené odpadní vody z Ploskovic bude jednolinková mechanicko-biologická s výhledovou, postupně zvyšovanou kapacitou z 350 na 450 EO (ekvivalentních obyvatel). Bude mít vnitřní přečerpávání a další oddělování před biologickou částí čistírenské linky. Do kapacity 350 EO bude s kalovým hospodářstvím (kalojem), od 350 do 450 EO bez kalového hospodářství (odtah kalu potrubím z aktivace).

Investorem stavby je SVS s finanční spoluúčastí obce. Stavba byla zahájena předáním staveniště 10. října 2016, stavební práce začnou v následujících dnech a mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 30. září 2017. Po dokončení stavby bude zahájen roční zkušební provoz.

Naše voda, plánek lokality: SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace