SVS zahajuje III. etapu rekonstrukce vodovodu v Radimovicích

Aktualizováno 2. června 2016 | Rubrika: Vodovody a kanalizace

kannnnaaal

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Liberecku další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – III. etapu rekonstrukce poruchového vodovodu v obci Radimovice u Sychrova. Oznámil to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovodní řad v Radimovicích je z litiny vnitřního průměru 80 mm. Vodovod uvedený do provozu v roce 1941 vede v hloubce do 2,5 metrů v souběhu s komunikací ve správě Krajské správy silnic Libereckého kraje. Je ve špatném technickém stavu, inkrustovaný a poruchový, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci vodovodu použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu průměru 90 mm v celkové délce 147 metrů. Součástí stavby je přepojení všech pěti stávajících domovních vodovodních přípojek na trase a propoje na navazující vodovodní řady. Stavba bude realizována ve stávající trase a niveletě bezvýkopovou metodou – řízeným podvrtem – aby nebylo zasaženo do asfaltového povrchu vozovky ve správě KSS. Závěrem bude provedena obnova povrchů v  rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 31. března 2016. Stavební práce byly zahájeny v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2016. Stavba SVS je prováděna v časové koordinaci s plánovanou investiční akcí obce – III. etapou výstavby chodníků.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Liberec, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 12 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 74,4 milionů korun bez DPH.

Naše voda

Související rubriky: Vodovody a kanalizace