SVS zahajuje další rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Litvínově

Aktualizováno 22. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Litvínov

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Mostecku rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu v Litvínově, ve Skalní a Janáčkově ulici, a kanalizace ve Skalní ulici. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Kanalizace z roku 1973 ve Skalní ulici je ve špatném stavu, zkorodovaná do 50 % a popraskaná, poruchový vodovod ve Skalní ulici pochází z roku 1924. Součástí stavby je přepojení stávajících 25 domovních vodovodních přípojek, 21 domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, jakož i napojení na stávající navazující řady/stoky. Závěrem dojde k provizorní obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou a k výsadbě nových keřů v trase rekonstrukce v zeleném pásu. Investorem stavby je SVS. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (13. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do čtyř měsíců od předání staveniště, nejpozději do 15. července 2017. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s naplánovanou investiční akcí města ke kompletní obnově komunikace.

Naše voda, plánek lokality SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace