SVS zahajuje další rekonstrukci kanalizace, tentokrát v České Lípě

Aktualizováno 7. října 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Podnikání s vodou a zákony

cov-ceska-lipa

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další rekonstrukci nevyhovujícího úseku kanalizace v České Lípě, vedeného mezi ulicemi Děčínská, Na Blatech a Vrbová. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizace v lokalitě mezi ulicemi Děčínská, Na Blatech a Vrbová je z betonu a neznámého stáří, a je ve špatném technickém stavu, zkorodovaná, popraskaná, místy s vypadlými střepy a vrostlými kořeny, jak prokázala její kamerová prohlídka. Trasa kanalizace vede po soukromých a nepřístupných pozemcích. Součástí stavby je přepojení stávajících devíti domovních kanalizačních přípojek ve výkopu. V rámci bezvýkopové sanace budou robotem otevřeny a vyspraveny dvě domovní kanalizační přípojky do potrubí a devět přípojek v šachtách. Investorem stavby je SVS, stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (41. týden), a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2016.

Naše voda, plánek lokality SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace