SVS zahajuje další rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Žatci a Duchcově

24. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Žatec

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zvyšuje tempo obnovy vodohospodářské infrastruktury – nejnověji zahajuje rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Žatci a v Duchcově. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Kanalizační stoka v Dukelské ulici mezi č. p. 2056 až 2786 (tj. mezi křižovatkami s ul. Přátelství a Karla Škréty) v Žatci byla uvedena do provozu roku 1969. Kamerová prohlídka prokázala její špatný technický stav, korozi nad 50 %, díry ve dně a nevyhovující kanalizační šachty. V souběhu s kanalizací ve vzdálenosti cca dva metry od ní je veden poruchový vodovod z roku 1955. SVS proto rozhodla o jeho rekonstrukci souběžně s kanalizací. Součástí stavby je přepojení stávajících 18 domovních vodovodních a 23 domovních kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, rekonstrukce dvou kanalizačních šachet a napojení kanalizace i vodovodu na navazující sítě. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 18. květan 2016. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech (26. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2016. Stavba SVS bude provedena v koordinaci s městem Žatec, které v lokalitě plánuje obnovu povrchů komunikace.

V Duchcově je naplánována výstavba kruhové křižovatky v místě křížení Osecké a rušné Teplické ulice. SVS zde proto v předstihu provede rekonstrukci svých sítí, kmenové kanalizační stoky a v souběhu vedeného vodovodu. Stávající vodovod pochází z roku 1960, stávající kmenová kanalizační stoka vykazuje mělkou povrchovou korozi, jak prokázala její kamerová prohlídka, proto dojde k její sanaci. Půjde o náročnou realizaci této části stavby bezvýkopovým způsobem, a to vnitřkem stoky při současném převedení odpadních vod. Jako vstupy budou použity stávající revizní šachty. Do nové kanalizační šachty na zrekonstruované stoce bude přepojena stávající (vejčitá) kanalizace (DN 500/750 mm) z Osecké ulice. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. května 2016. Stavební práce mají začít 1. července a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2016. Stavba SVS proběhne v koordinaci s plánovanou investiční akcí města a kraje k vybudování kruhové křižovatky.

Naše voda, plánek lokality (Žatec) SVS

 

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace