SVS zahajuje další dvě rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury

Aktualizováno 22. června 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Postoloprty

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje souběžnou rekonstrukci 94 let staré kanalizace a vodovodu v obci Lenešice, v Nádražní ulici a rekonstrukci zásobního řadu z vodojemu a armaturní komory v Postoloprtech. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající jednotná kanalizační stoka v Nádražní ulici byla uvedena do provozu roku 1922. Kamerová prohlídka prokázala její špatný technický stav, korozi a poškození prorostlými kořeny. V těsném souběhu s kanalizací je veden vodovod z litiny vnitřního průměru 80 mm z roku 1970, který bude rekonstruován zároveň s kanalizací. Součástí stavby je přepojení všech čtyř stávajících domovních vodovodních a šesti kanalizačních přípojek a napojení kanalizace i vodovodu na navazující sítě. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 16. června 2016. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (26. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. července 2016.

Také vodojem v Postoloprtech z roku 1970 je ve špatném technickém stavu, proto SVS rozhodla o jeho rekonstrukci. Z uvedeného vodojemu je veden zásobní řad, určený k zásobování vodou pro devět obcí – Postoloprty, Březno, Malnice, Skupice, Mradice, Levonice, Strkovice, Hradiště, Stekník – s celkem cca 4 500 obyvateli, je veden v polích a polní cestě a kříží komunikaci ve správě ŘSD a SÚS Ústeckého kraje. Součástí stavby bude přepojení stávající vodovodní přípojky pro čerpací stanici pohonných hmot, rekonstrukce tří armaturních šachet a nové vystrojení armaturní komory vodojemu (nově z litiny a nerezu). Stavba bude realizována bezvýkopovou technologií – horizontálním řízeným podvrtem berstlining (spočívá v trhání, roztlačování a zatahování nového potrubí stejného nebo většího průměru do potrubí stávajícího). Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 7. června 2016. Stavební práce budou zahájeny v následujících dnech (26. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2016.

Naše voda, plánek lokality (Postoloprty): SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace