SVS zahajuje další dvě rekonstrukce poruchových vodovodů

Aktualizováno 16. května 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Žalhostice

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje na Litoměřicku plánovanou rekonstrukci nevyhovujícího vodovodu v obci Žalhostice a také rekonstrukci vodovodu v Liberci, v Rumunské ulici. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Obec Žalhostice těsně sousedí s městem Litoměřice. Stávající vodovod v obci byl uveden do provozu roku 1932 a dnes je ve špatném technickém stavu. Důvodem opakovaných poruch a odstávek je silná koroze, perforace stěn a inkrustace nad 40 %. Kanalizace z let 2004-2005, jež je vedena v souběhu a místy vodovod kříží, je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje. Součástí stavby je přepojení stávajících 17 domovních vodovodních přípojek, rekonstrukce dvou armaturních šachet a propojení na tři odbočující řady. Investorem stavby je SVS, stavební práce začnou v těchto dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2017, následně bude SÚS provádět kompletní rekonstrukci povrchu této komunikace.

V Rumunské ulici v Liberci pochází předmětný vodovod z PVC z roku 1983. Ukazuje se, že zvolený materiál je nevhodný vzhledem k uložení řadu v místní komunikaci do těsné blízkosti tramvajových kolejí, proto SVS rozhodla o jeho výměně. Betonová kanalizace vedená v souběhu je v dobrém stavu a rekonstrukci nevyžaduje. V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci vodovodu použito potrubí z litiny s antikorozní ochranou, o vnitřním průměru 100 mm v celkové délce 201 metrů, a dalších 30 metrů tvoří propoje z téhož materiálu a profilu. Součástí stavby je přepojení všech šesti domovních vodovodních přípojek na trase a napojení na stávající navazující řady. Stavba SVS v Rumunské ulici bude provedena v koordinaci s naplánovanou akcí Dopravního podniku měst Liberce a Jablonce n. N. – rekonstrukcí tramvajové trati, obnovou povrchu komunikace a chodníku. Investorem stavby je SVS, stavební práce již probíhají a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2017.

Naše voda, plánek lokality (Žalhostice) SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace