SVS zahajuje další dvě investice do obnovy vodohospodářského majetku

Aktualizováno 13. března 2017 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Duchcov

Severočeská vodárenská společnost (SVS) navazuje na investiční akci zahájenou na podzim 2016 – rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu v Duchcově, v Husově a Masarykově ulici a na náměstí Republiky, a zahajuje rekonstrukci vodovodů v Ústí nad Labem, v Keplerově ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovod v Duchcově, v  uvedené lokalitě (nám. Republiky, ul. Masarykova a ul. Husova, a to od křižovatky s ulicí Městské příkopy po náměstí Republiky) pochází z roku 1965 a slouží k zásobování cca 200 obyvatel. Je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci. Její součástí je přepojení stávajících 26 domovních vodovodních přípojek a osazení tří podzemních hydrantů. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena v září 2016, práce probíhaly v ulici Masarykova. Vzhledem ke složité dopravní obslužnosti v centru města a dále s obnovou komunikací a chodníků v rámci investiční akce města Duchcova nebylo možné provádět práce na rekonstrukci vodovodu na více úsecích současně. Zdržení postupu prací způsobily rovněž archeologické práce. Dále s ohledem na nevhodné klimatické podmínky (zimní období a možné zamrzání náhradního zásobování vedeném po povrchu) nebylo možné stavbu dokončit v plánovaném termínu 15. prosince 2016. Stavební práce byly tak obnoveny v těchto dnech a podle aktualizovaného harmonogramu mají být dokončeny do 31. května 2017.

Další akcí je rekonstrukce vodovodu v Ústí nad Labem, v městské části Krásné Březno v Keplerově ulici se zástavbou panelových domů. Vodovod je v nevyhovujícím technickém stavu, zkorodovaný a extrémně poruchový, což je důvodem stížností obyvatel i provozovatelů dalších inženýrských sítí, vedených v kolektorech – proto SVS rozhodla o jeho výměně. Součástí stavby je přepojení všech 15 domovních vodovodních přípojek, osazení nových armatur a napojení na navazující stávající vodovodní řady. Rekonstrukce bude probíhat po úsecích, s vybudováním provizorního vodovodu. Stávající vodovod včetně podpěr bude demontován. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 2. března 2017. Stavební práce začnou 20. března 2017 a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. prosince 2017.

Naše voda, plánek lokality (Duchcov) SVS

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace