SVS: Zahájili jsme rekonstrukci vodovodu v Pohořanech

4. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS - opravy infrastruktury - 1

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Litoměřicku rekonstrukci stoletého vodovodního řadu v Pohořanech, které jsou místní částí obce Žitenice. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovodní řad v Pohořanech zajišťuje zásobování přilehlých objektů a zokruhování vodovodního systému. Byl uveden do provozu v roce 1910. Ocelové řady o průměru 50 mm v délce 208 metrů a průměru 40 mm v délce 59 metrů jsou v nevyhovujícím technickém stavu. Vlivem inkrustace potrubí v rozsahu 20% je totiž snížena kapacita průtočného profilu.

Nově bude pro vodovod použito potrubí z odolného vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) o průměru 50 mm v celkové délce 267 metrů. Součástí stavby bude přepojení 13 stávajících vodovodních přípojek na trase, výměna pěti šoupat a osazení jednoho nového šoupěte, výměna jedné odkalovací soupravy a osazení další nové. Závěrem bude provedena obnova povrchu komunikace v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 24. června 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2013. Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Litoměřice, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 18 staveb za celkových 44 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 109 milionů korun, což zahrnuje i dvě větší strategické investice na ČOV Litoměřice a ČOV Hošťka.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace