SVS zahájila také rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Lounech

Aktualizováno 16. června 2015 | Rubrika: Nápoje a voda v potravinách , Voda a naše peněženka

SVS  Louny

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí další plánovanou investiční akci roku 2015 – rekonstrukci kanalizace a vodovodu v Lounech, v Jarošově, Šrámkově a Riegrově ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizace neznámého stáří je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka – materiál potrubí vykazuje korozi nad 50 %, praskliny a deformace, čím dochází ke vzniku kaveren. V Jarošově ulici je vodovodní řad z PVC vnitřního průměru 80 mm (z roku 1999), ve Šrámkově ulici je z polyetylénu vnitřního průměru 80 mm (z roku 2003) a v Riegrově ulici z litiny vnitřního průměru 60 mm (z roku 1960). Vodovodní řady vedou převážně v těsném souběhu s kanalizací, proto dojde k jejich výměně v Jarošově ul. a v částech Šrámkovy a Riegrovy ulice. Součástí stavby je přepojení 44 domovních kanalizačních přípojek a 13 vodovodních přípojek. Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 20. května 2015, stavební práce budou zahájeny v těchto dnech (25. týden), a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. září 2015.

Naše voda, plánek lokality SVS

 

Související rubriky: Nápoje a voda v potravinách, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace