SVS zahájila rekonstrukci vodovodu v Ústí nad Labem

5. srpna 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

SVS - opravy infrastruktury - 3

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Ústí nad Labem rekonstrukci 103 let starého vodovodu v ulici Na Schodech. Informoval o tom dnes mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající litinový vodovodní řad v ulici Na Schodech byl uveden do provozu roku 1910. Potrubí je dnes vlivem stáří ve špatném technickém stavu, zkorodované, značně inkrustované (přes 20%) a často poruchové. V souběhu je v komunikaci vedena betonová kanalizace průměru 500 mm, která je v dobrém stavebním stavu a rekonstrukci nevyžaduje. Nově bude pro vodovod použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu HD-PE průměru 90 mm v délce 208 metrů. Součástí stavby bude přepojení stávajících sedmi vodovodních přípojek na trase. Stavba bude provedena v otevřeném paženém výkopu.

Tato stavba je koordinována s městem Ústí nad Labem, ČEZ Teplárenská, a RWE. Dle domluveného harmonogramu zahájil zhotovitel práce 3. 8. 2013. Vlastní demontáž i nová pokládka vrstev komunikace je v režii města Ústí nad Labem a jeho vlastní investiční akce „Oprava ul. Na Schodech“. Investorem rekonstrukce vodovodu je SVS. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 31. srpna 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Ústí nad Labem, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 25 staveb za celkových 70 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 78 milionů korun. Paralelně nyní probíhají v krajském městě i další investiční akce SVS na obnově vodárenských sítí – souběžné rekonstrukce kanalizace a vodovodu v Dvořákově a Koněvově ulici.

Naše voda

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace