SVS zahájila rekonstrukci vodovodů v Mostě – Velebudicích

Aktualizováno 27. září 2016 | Rubrika: Nápoje a voda v potravinách , Vodovody a kanalizace

mapppppppp

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – rekonstrukci nevyhovujících úseků vodovodu v Mostě – Velebudicích, v ulicích Dělnická, Tiskařská a Obchodní, řekl mluvčí SVS Jiří Hladík.

Předmětný vodovod z let 1974, 1981 a 1991 je tvořen úseky z oceli vnitřního průměru 100, 150, 300 a 350 mm. Je vedený v ulicích Tiskařská a Obchodní a mezi ulicemi Dělnická – Tiskařská, a to v asfaltobetonové komunikaci, zámkové dlažbě a v zeleném pásu v hloubce do dvou metrů. Uvedené řady jsou ve špatném technickém stavu, zkorodované a opakovaně poruchové, proto SVS rozhodla o jejich rekonstrukci. V souběhu vedená kanalizace je v dobrém stavu a výměnu nevyžaduje.

V rámci investiční akce SVS se pro rekonstrukci řadů použije potrubí z vysokohustotního polyetylénu, a to mezi ulicemi Dělnická – Tiskařská o průměru 100 mm v délce 304,5 metrů, v Tiskařské ulici potrubí o průměru 160 mm v délce 136,16 m a v Obchodní ulici potrubí o průměru 160 mm v délce 246,8 metrů. Celková délka rekonstruovaných úseků je 687,46 metrů. Stávající ocelové potrubí vnitřního průměru 300 a 350 mm v Obchodní ulici bude v délce 206 metrů zrušeno. Stavba bude provedena bezvýkopovou metodou. Součástí stavby je přepojení stávajících domovních vodovodních přípojek a napojení na navazující řady.  Závěrem dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 7. září 2016. Stavební práce budou zahájeny v těchto dnech (39. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 30. listopadu 2016.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Most, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 16 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 72,9 milionů korun bez DPH.

Naše voda

 

Související rubriky: Nápoje a voda v potravinách, Vodovody a kanalizace