SVS zahájila rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Jablonci nad Nisou

Aktualizováno 22. července 2013 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Voda a naše peněženka

opravy infrastruktury - 6

Severočeská vodárenská společnost (SVS) provádí v Jablonci nad Nisou další plánovanou investiční akci – rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Květinové ulici. Informoval o tom mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající vodovodní řad z litiny průměru 60 mm v Květinové ulici byl uveden do provozu roku 1925. Je v nevyhovujícím stavu, kvůli inkrustaci je opakovaně poruchový. Je zásobován z vodojemu Střelnice. V komunikaci je veden další vodovodní řad z litiny průměru 200 mm – napájený z vodojemu Bártův Vrch – jenž je v dobrém stavu. Stávající koncové kanalizační řady v Květinové ulici jsou z betonu 300/450 mm. Jsou přibližně sto let staré a rovněž ve špatném stavu, takže vyžadují rekonstrukci. Kanalizační stoka je vedena v souběhu s vodovodem (průměru 60 mm) ve vzdálenosti 0 – 4 metry. Díky konfiguraci terénu jsou kanalizace a vodovod uloženy v hloubce 3 – 3,5 m.

V rámci investiční akce SVS bude nově pro kanalizaci použito kameninové potrubí průměru 300 mm, a to v  délce 253,5 metrů. Součástí stavby je přepojení stávajících 10 kanalizačních přípojek na trase a rekonstrukce dvou původních kanalizačních šachet, z toho u jedné hornickým způsobem v hloubce 4 metry. Pro vodovod bude použito potrubí z vysokohustotního polyetylénu (HD-PE) průměru 90 mm v souhrnné délce 440 metrů. Přepojeno bude i 11 stávajících vodovodních přípojek. Závěrem stavby dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 27. června 2013. Stavební práce mají být podle schváleného harmonogramu dokončeny do 10. října 2013.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Jablonec nad Nisou, kde je pro rok 2013 naplánováno v této kategorii 20 staveb za 98 milionů korun bez DPH. Celkový plánovaný objem investic pro tento okres je letos 163 milionů korun, což zahrnuje i strategickou stavbu – rekonstrukci úpravny vody Bedřichov. V Jablonci nad Nisou souběžně probíhá další investiční akce SVS – rekonstrukce kanalizace a vodovodu ve Větrné a Rýnovické ulici.

Naše voda

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Voda a naše peněženka, Vodovody a kanalizace