SVS zahájila rekonstrukci vodovodu a kanalizace v Duchcově

Aktualizováno 29. února 2016 | Rubrika: Čistota vody a rekreace , Co bychom měli vědět o vodě

SVS Duchcov

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahájila na Teplicku další z plánovaných investičních akcí roku 2016 – rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace a vodovodu v Duchcově, na náměstí Republiky a v ulicích Míru a Mlýnské. Uvedl to mluvčí SVS Jiří Hladík.

Stávající kanalizační stoka na náměstí Republiky a v ulici Míru je v havarijním stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Materiál je zkorodovaný, popraskaný, a navíc je stoka uložená příliš mělce. V téže lokalitě je také opakovaně poruchový vodovod z let 1965 a 1955. Součástí stavby bude rekonstrukce čtyř revizních kanalizačních šachet, přepojení všech stávajících 17 domovních vodovodních přípojek, 13 domovních kanalizačních přípojek a 12 přípojek uličních vpustí na trase.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena protokolárním předáním staveniště 28. ledna 2016. Následně zhotovitel zajišťoval vytyčení inženýrských sítí, výkopové povolení včetně podmínek ke zvláštnímu užívání komunikace pro provádění stavebních prací, zajištění dopravního značení, a zřízení staveniště. Stavební práce byly zahájeny v uplynulých dnech a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 15. května 2016. Je to jedna ze staveb z kategorie obnovy majetku pro okres Teplice, kde SVS pro rok 2016 naplánovala celkem 25 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152,1 milionů korun bez DPH.

Naše voda, plánek lokality: SVS

 

Související rubriky: Čistota vody a rekreace, Co bychom měli vědět o vodě, Nápoje a voda v potravinách, Podnikání s vodou a zákony, Vodovody a kanalizace